Proptech- ett sätt att höja marknadsvärdet?

Proptech- ett sätt att höja marknadsvärdet?

10.25

PropTech är vida omtalat och något som är här för att stanna. Men skapar alla dessa olika tjänster ett mervärde för investerarna i deras strävan att förädla sina fastigheter och därigenom öka fastighetsvärdet? För även om samtliga investerare på marknaden talar sig varma om hållbarhet, digitalisering och miljöfokus så är det i slutändan en attraktiv avkastning på eget kapital som är målet. Medverkande investerare i panelen är Anna Kullendorf, Affärsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter, Peter Östman, Chef Affärsutveckling på Vasakronan och Jonathan Ahrens, Investment Manager på NREP. Samtalets leds av Anders Elvinsson, Head of Valuation & Strategic Advisory Sweden, Cushman and Wakefield