Proptech – ett sätt att höja marknadsvärdet?

Tisdag 26 oktober

10.35–11.00

Proptech är vida omtalat och något som är här för att stanna. Men skapar alla dessa olika tjänster ett mervärde för investerarna i deras strävan att förädla sina fastigheter och därigenom öka fastighetsvärdet?

För även om samtliga investerare på marknaden talar sig varma om hållbarhet, digitalisering och miljöfokus så är det i slutändan en attraktiv avkastning på eget kapital som är målet. Medverkande investerare i panelen är:

 


Anna Kullendorf

Affärsutvecklingschef
Humlegården Fastigheter


Peter Östman
Chef affärsutveckling
Vasakronan


Jonathan Ahrens
Investment manager
NREP


Moderator: Anders Elvinsson
Head of valuation & strategic advisory Sweden
Cushman and Wakefield