Så ska byggbranschen växla upp digitaliseringen

Tisdag 26 oktober

09.20–09.40

 

Så ska byggbranschen växla upp digitaliseringen. Jämfört med andra har byggbranschen halkat efter i den digitala omställningen–exempelvis inom områden som maskininlärning och artificiell intelligens. Samtidigt är potentialen stor både kommersiellt och som ett sätt för branschen att bidra till att vi ska nå klimatmålen.

Här möts några av branschens största profiler för att diskutera– och besvara – några avgörande framtidsfrågor: Hur ska byggbranschen växla upp den digitala transformationen? Vad behövs: nya verktyg, affärsmodeller, samarbeten? Vad kommer att hända inom en fem- och tioårsperiod?

 


Per Lundquist
Verksamhetsutvecklingschef
JMLotta Wibeck
programledare Digitalisering
Skanska Sverige IT

Johan Dagertun
chief strategy officer
Peab


Fredrik Johansson

Program Manager Digital transformation, NCC AB

 

Moderator: Caroline Szyber