Så ska byggbranschen växla upp digitaliseringen

Så ska byggbranschen växla upp digitaliseringen

Så ska byggbranschen växla upp digitaliseringen. Jämfört med andra har byggbranschen halkat efter i den digitala omställningen–exempelvisinom områden som maskininlärning och artificiell intelligens. Samtidigt är potentialen stor både kommersiellt och som ett sätt för branschen att bidra till att vi ska nå klimatmålen. Här möts några av branschens största profiler för att diskutera–och besvara–några avgörande framtidsfrågor: Hur ska byggbranschen växla upp den digitala transformationen?Vad behövs: nya verktyg, affärsmodeller, samarbeten? Vad kommer att hända inom en fem-och tioårsperiod?

09:20

Paneldeltagare:

Johan Skoglund, VD, JM

Lotta Wibeck, Programledare Digitalisering, Skanska Sverige IT

Johan Dagertun, Chief Strategy Officer, Peab