Samhällsfastigheter- kommunalt eller privat ägande?

Samhällsfastigheter- kommunalt eller privat ägande?

13:20

Paneldeltagare:

Nils Styf, vd Hemsö

Helene Hill, Stadsbyggnadsdirektör, Huddinge kommun

Mikael Lundström, vd Svefa