Vem ska äga samhällsfastigheterna?

Tisdag 26 oktober

13.20-13.50

 

I takt med det ökade behovet av skolor, äldreboenden, kommunhus med mera har antalet privata aktörer verksamma inom segmentet för samhällsfastigheter mångdubblats.

Detta innebär möjligheter för både kommuner och privata aktörer – liksom för investerare – vilket också marknadssiffrorna visar.

För 20 år sedan stod skolor, förskolor och vård- och omsorgsfastigheter för endast en procent av den totala transaktionsvolymen i Sverige. Under fjolåret var Samhällsfastigheter var det näst största segmentet 2020 med en transaktionsvolym på drygt 40 miljarder kronor, enligt en rapport från Savills. Newsec bedömer att segmentet står för 20 procent av transaktionsvolymen i alla nordiska länder inom fem år.

Och investeringsintresset för samhällsfastigheter visar heller inga tecken på avmattning – snarare tvärt om.

Men hur ser trenden ut framöver? Kommer fler kommuner att hyra en större del av sitt fastighetsbestånd? Ta del av en paneldiskussion om framtidens utveckling av skolor, förskolor och vård- och omsorgsfastigheter.

 


Rutger Källén
vice VD och CFO, Hemsö


Helene Hill
Stadsbyggnadsdirektör Huddinge kommun


Mikael Lundström
Vd Svefa