Unga byggare efterfrågar klimatåtgärder

Tisdag 26 oktober

16.00-16.50

 

Det är den unga generationen som kommer att möta de allt större problemen med den pågående klimatförändringen. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för att vara klimatneutral till 2045.

Två teknologer och en ung yrkesverksam frågar ut representanter för beställare, konsult och entreprenör vad de gör för att nå målet om fossilfrihet i branschen, speciellt inom anläggningssektorn. Vi vet inte vilka frågor som kommer upp men det kan handla om samverkan mellan parterna, vad som görs konkret, om vi kan nöja oss med målet 2045, vad cementkrisen betyder eller hur den yngre generationen vill förändra branschen till att bli fossilfri.

 


Annika Holmqvist
Direktör verksamhetsområde Investering
Trafikverket


Martina Söderström
Divisionscef, Environment & Planning
Sweco AB


Lars Jonsson
Vice vd, affärsutvecklingsdirektör
Skanska Sverige AB


Linn Lindfred
Grundare och vd
Circularista AB


Anna Edorson
Teknolog, KTH


Alexander Sandström
Chalmers, Teknolog

Moderator: Per Westlund
Civilingenjör Samhällsbyggnad KTH