Unga byggare efterfrågar klimatåtgärder

16.00 -16.50

Det är den unga generationen som kommer att möta de allt större problemen med den pågående klimatförändringen. Inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har bygg- och anläggningssektorn tagit fram en färdplan för att vara klimatneutral till 2045.

Två teknologer och en ung yrkesverksam frågar ut representanter för beställare, konsult och entreprenör vad de gör för att nå målet om fossilfrihet i branschen, speciellt inom anläggningssektorn. Vi vet inte vilka frågor som kommer upp men det kan handla om samverkan mellan parterna, vad som görs konkret, om vi kan nöja oss med målet 2045, vad cementkrisen betyder eller hur den yngre generationen vill förändra branschen till att bli fossilfri.

 

Paneldeltagre:

Annika Holmqvist, Trafikverket, Direktör Verksamhetsområde Investering

Martina Söderström, Sweco AB, Divisionscef, Environment & Planning

Lars Jonsson, Skanska Sverige AB, vVD, Affärsutvecklingsdirektör

Linn Lindfred, Grundare och VD, Circularista AB

Anna Edorson,  KTH, Teknolog

Alexander Sandström, Chalmers, Teknolog

 

Moderator:

Per Westlund, Civilingenjör Samhällsbyggnad KTH