Reformerad byggprojektkultur och reformerade byggregler

Reformerad byggprojektkultur och reformerade byggregler

Tisdag 26 oktober

15.00

Lärdomar av Boverkets uppdrag Schystare projektkultur i byggbranschen om vad som krävs för att minska antalet fel, brister och skador i byggandet. Samtidigt pågår ett reformarbete för att modernisera och förenkla byggreglerna för att bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Samhällsbyggandets regelforum samlar sektorn för att aktivt bidra till utvecklingen av regelverk som möjliggör ett effektivare och mer innovativt byggande.

 


Agnes Jensen Carlén

Arkitekt, Möjligheternas byggregler, Boverket

Daniel Andersson
Ingenjör, Hälsa och Bygg, Boverket

Mårten Lindström
Projektledare, Samhällsbyggandets regelforum

 

Programpunkten är i samarbete med Boverket.