Skyfallsspecial – dagvattenhantering på Årstafältet

15.40-16.00

Extrema skyfall förväntas öka och för att minska risken för översvämningar och skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen av ett nytt område viktig. Hur har Stockholms stad tänkt kring dagvatten på Årstafältet? Här planeras ett helt nytt stadsutvecklingsområde och sedan fem år tillbaka är det full fart med stora förberedande arbeten, inför att byggaktörerna påbörjar sina byggen under 2023. Här anläggs en dagvattendamm med en vattenyta av ca 3 ha – alltså en mindre sjö! Mattias Nilsson berättar varför och om stadens hållbara omhändertagande av dagvatten i nya stadsutvecklingsprojekt.

 

Mattias Nilsson, Projektledare, exploateringskontoret, Stockholms stad

 

Programpunkten är i samarbete med Exploateringskontoret Stockholms stad.