Ersättningsfrågor vid expropriation av hyresrätt

Onsdag 27 oktober

10.00-11.00

 

En hyresrätt har inget marknadsvärde…eller? Under passet kommer vi diskutera expropriationslagens ersättningsregler för situationer där det inte finns något ekonomiskt marknadsvärde, men likväl har uppkommit skada från ett tvångsingrepp. Hur ser förhållandet mellan juridik och ekonomi ut i dessa fall? Frågan aktualiseras bl.a. vid expropriation av hyresrätt. Diskussionen under passet kommer ta sin utgångspunkt i två relativt nyligen publicerade arbeten som berört detta ersättningsproblem.

 


Marc Landeman,
Doktorand i civilrätt, Uppsala universitet