Återbruk – byggvärldens nya normala

Tisdag 25 oktober
09.50 – 10.30

Samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av klimatutsläppen. Återbruk av byggmaterial ses som en allt viktigare faktor för att minska den andelen, och satsningarna på området växer. Men hur går vi från det enskilda till det allmänna, från försök till norm? Hur kan digitaliseringen bidra till detta? Och hur ser det ut på lagområdet?

Här får du konkreta exempel på lyckade projekt, men också en diskussion kring vilka system och tekniska lösningar som finns eller som behöver komma på plats för att det ska bli en verklig game changer.

 


Joanna Berg

Regionchef Stockholm-Mälardalen Bostad, NREP


Malin Löfsjögård
Vd Svensk Betong


Johanna Åfreds

Reporter tidningen Byggindustrin


Pelle Tunell
Vd Plant An Idea