Återbruk – byggvärldens nya normala

Samhällsbyggnadssektorn står för en betydande del av klimatutsläppen. Återbruk av byggmaterial ses som en allt viktigare faktor för att minska den andelen, och satsningarna på området växer. Men hur går vi från det enskilda till det allmänna, från försök till norm? Hur kan digitaliseringen bidra till detta? Och hur ser det ut på lagområdet?

Här får du konkreta exempel på lyckade projekt, men också en diskussion kring vilka system och tekniska lösningar som finns eller som behöver komma på plats för att det ska bli en verklig game changer.