Från utsatthet till säkerhet – upplevd och faktisk trygghet i vår gestaltade miljö

Gängkriminalitet, dödligt vapenvåld och otrygghet toppar såväl medierapportering som den politiska diskussionen. Ofta kopplas också detta till specifika områden – inte minst de som polisen klassar som utsatta. Befolkningsmängden i de utsatta områdena är omkring 550 000 personer, vilket motsvarar ungefär 5 procent av Sveriges befolkning. Det handlar alltså om en betydande del av samhället. 

Hur kan bostadsbolag, kommuner och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn bidra till att skapa tryggare miljöer för de hundratusentals boende i dessa och andra områden? Vilket ansvar har det offentliga och det privata? Hur påverkar detta attraktiviteten för ett område? Hur är det med de aktuella rivningarna i danska områden – är det något som skulle kunna bryta segregationen? Och hur tas trygghetsfrågorna med i den ekonomiska kalkylen?


Kent Persson

Samhällspolitisk chef Heimstaden f.d partisekreterare i Moderaterna


Karin Ahlzén

Projektchef Fokus Skärholmen – Stockholm Stad


Säde Virkamäki

Samhällsstrateg på AFRY


Magnus Lindgren

Generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige