Nya byggregler 2024 – vad gör Boverket och hur påverkas aktörerna?

Boverkets byggregler ska moderniseras och förenklas för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket ser nu över reglerna i Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Projektet går under namnet Möjligheternas byggregler (MöBy).

Medverkande

Agnes Jensen-Carlén
kvalitetssäkrare för Möjligheternas byggregler

Mårten Lindström
projektledare för Samhällsbyggandets regelforum