Så planerar vi samhället för framtidens befolkning

Antalet personer som är 60 år eller äldre ökar mer än befolkningen som helhet – 65 procent under de senaste 50 åren, jämfört med 30 procent för befolkningen i sin helhet. Och det är 90-plussarna som växer mest. De äldre bor i stor uträckning i hus, medan de äldsta kvinnorna (90+) i specialbostäder för äldre eller funktionshindrade.

Men hur ser det ut i framtiden? Hur bygger vi för framtidens demografiska mix – och hur ska allt detta finansieras?


Maria Pleiborn
Demograf och bostadsmarknadsexpert på WSP