Samhällsbyggandets roll i ett stärkt svenskt försvar

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har aktualiserat många frågor kring Sveriges
beredskap i händelse av krig. Samhällsbyggandet är en viktig del i denna beredskap. Hur kan samhällsbyggandet och vi samhällsbyggare stärka landets motståndskraft och förmåga att hantera hot och väpnade konflikter?

Om kriget kommer påverkas hela samhället – och vår byggda miljö. Därför spelar landets samhällsbyggare en viktig roll för att ge Sverige robusthet vid ett eventuellt angrepp.
Och att bygga in försvarsaspekterna direkt i den fysiska planeringen är både bättre och billigare än att vänta tills dess att katastrofen är framme.

Medverkande i panelsamtalet:

Anton Kindlund, Rekryterings- och kommunikationschef på Sverof & Reservofficer

Jakob Gille, Stabschef Ledningsstabens Totalförsvarsavdelning på Försvarsmakten

Fredric Stany, enhetschef på Enheten för försörjningsberedskap

Lars Brånn, Affärsområdeschef Resiliens Ramboll

Rickard Thörn, business unit manager, försvar och säkerhet, på Rejlers