Samhällsbyggandets roll i ett stärkt svenskt försvar

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har aktualiserat många frågor kring Sveriges beredskap i händelse av krig. Samhällsbyggandet är en viktig del i denna beredskap.

Hur kan samhällsbyggandet och vi samhällsbyggare stärka landets motståndskraft och förmåga att hantera hot och väpnade konflikter?