Skyddsrummen – roll, ansvar, framtid?

Även om det finns drygt 65 000 skyddsrum i Sverige har inga nya platser byggts sedan lagkravet slopades 2002. Dessutom behöver många av de befintliga rummen moderniseras. Men efter Rysslands krig mot Ukraina har skyddsrum åter blivit en högaktuell fråga.

Frågan om skyddsrummets status har varit föremål för politisk diskussion under det senaste årtiondet, redan innan Ukrainakriget. Därför tillsattes förra våren en statlig utredning om civilt skydd, där ett av uppdragen är att föreslå hur beståndet av skyddsrum kan anpassas till dagens behov: Vilken volym ska Sverige ha? Var de ska placeras geografiskt Vem eller vilka ska ansvara för dem?