Styrmedel för effektivare energianvändning

Tillgången till energi är en av de viktigaste framtidsfrågorna – för klimatomställningen, för välståndet, för säkerheten. Behoven kan tillgodoses på två sätt: dels genom att producera mer, dels genom att konsumera mindre. 

En studie av konsultbolaget Anthesis visar att energieffektiviserande åtgärder i svenska byggnader kan bespara samhället 800 miljarder kronor fram till år 2045. Det motsvarar hela den beräknade kostnaden för utbyggd elproduktion. Men medan EU-kommissionen har antagit energieffektivitet först-principen, så är svenska beslutsfattares fokus på energieffektivisering lågt. Genom att öka energieffektiviseringen försvinner en betydande del av behovet av utökad elproduktion för klimatomställningen i industrin och transportsektorn. Energieffektiviseringen kan också genomföras snabbare än de omfattande och tidskrävande processer som krävs för utbyggnad av ny energiproduktion.