Vita certifikat – EU:s marknadslösning för energieffektiviseringar

EU-kommissionen har i Energieffektiviseringsdirektivet (EED) begärt att alla medlemsländer ska införa ett kvotpliktssystem för energieffektivisering, så kallade Vita certifikat. Den som är kvotpliktig – ett energibolag – ska erbjuda sina kunder åtgärder för att effektivisera sin energianvändning. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som ska lämna förslag till utformningen av systemet. Samtidigt har det riktats kritik de vita certifikaten, bland annat att det redan finns andra styrmedel på plats och att systemet riskerar att bli krångligt, dyrt och slår fel. Och en avgörande fråga är vilka målen för certifikaten ska vara.

Ta del av en presentation om arbetet med den statliga utredningen av denna viktiga framtidsfråga – inte minst i ljuset av de skenande energipriserna. Hur har det fungerat i Frankrike och i Danmark? Är de länderna jämförbara med Sverige?