Presentation: Bästa examensarbeten inom fastighetsvärdering och fastighetsrätt 2022

Samhällsbyggarna delar varje år ut priser för bästa examensarbete inom fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Här presenterar de vinnande författarna sina arbeten och de slutsatser som kan dras av studierna.

Moderator:


Peter Palm
Tekn. dr. lektor i fastighetsvetenskap vid Malmö universitet, ordförande i värderarsektionen inom Samhällsbyggarna
Ordförande i juryn Bästa examensarbete fastighetsekonomi