Energieffektivisering – nyckelfaktor för att lösa elkrisen och tackla klimathotet

Tisdag 25 oktober
09.15 – 09.45

Trots att energifrågor är på allas läppar, så är svenska beslutsfattares fokus på energieffektivisering lågt. Grön Logik är en serie rapporter framtagna av konsultbolaget Anthesis som visar att energieffektiviserande åtgärder i svenska byggnader kan bespara samhället över 860 miljarder kronor fram till år 2045.

Energieffektivisering minskar elpriserna och kan genomföras snabbare än de omfattande och tidskrävande processer som krävs för utbyggnad av ny energiproduktion. Hör mer om hur en kraftsamling för att minska energianvändningen besparar samhället enorma resurser och är central för att effektivt tackla klimathotet.


Veronica Koutny Sochman

Vd Swedisol AB