Byggnader för klimatpositiva och hållbara samhällssystem

Tisdag 25 oktober
11.35 – 12.05
Allt fler lyfter fram behovet att samordna och skynda på samhällsinsatserna för leva upp till Parisavtalet, Agenda 2030 och bana väg för ett hållbart samhälle.

Teori, praktik och samarbete tillsammans behövs för att ta ambitioner och innovationer till marknaden, samt till långsiktiga affärsmodeller och kundrelationer. Hur ser en affärsmässig klimatbudget ut för en fastighet, för flera fastigheter (portfölj), och för olika samhällsbyggnadsnivåer (ex kvarter)? Hur mycket tid har vi på oss? Hur ser de olika färdplanerna ut? Blekinge Tekniska Högskola (www.bth.se/sustaintrans) och Lokal Färdplan Malmö (www.LFM30.se; Sveriges största klimatinitiativ inom samhällsbyggande) har inlett ett samarbete här.

Baserat på detta har BTH tittat på hur byggnader skulle kunna få en nyckelroll som gränssnitt mellan system för mobilitet, energiproduktion, energilagring, vatten och mycket annat (Building-to-X eller B2X).


Henrik Ny
Docent, institutionen för strategisk hållbar utveckling vid Blekinge Tekniska Högskola


Andreas Holmgren
Ordförande LFM30 och Hållbarhetschef Treano Bygg