Ilya Espino de Marotta

Tisdag 25 oktober

10.35 – 10.45

Ilya Espino de Marotta är biträdande förvaltare (deputy administrator) för Panamakanalen – en av de stora ingenjörsbedrifterna under 1900-talet. Hon ledde den senaste stora om- och tillbyggnaden av kanalen, Panama canal expansion program, som ökade kapaciteten och anpassade den till nya och större fraktfartyg, Neopanamax.

Hör henne tala om utmaningarna med att utveckla kanalen och dess betydelse för framtidens transporter och handel, liksom frågor om hållbarhet. Som första kvinna på många tunga poster har hon också fungerat som inspiratör, inte minst inom ingenjörsområdet marinteknik.

Ilya Espino de Marotta medverkar på grund av tidsskillnaden i förinspelad intervju under Samhällsbyggnadsdagarna. Du kan också läsa mer om henne i nya numret av Samhällsbyggaren.