Konkreta exempel på beredskap: Infrastruktur och bygg

Tisdag 25 oktober 

13.35 – 14.30

Hur kan stadsplanering, utformning av offentliga miljöer och infrastruktur bidra till tryggare och säkrare samhällen?

Om kriget kommer påverkas hela samhället – och vår byggda miljö. Därför spelar landets samhällsbyggare en viktig roll för att ge Sverige robusthet vid ett eventuellt angrepp.

Och att bygga in försvarsaspekterna direkt i den fysiska planeringen är både bättre och billigare än att vänta tills dess att katastrofen är framme.

Här får du konkreta exempel på hur säkerhets- och försvarsfrågorna blir en del av samhällsbyggandet. Infrastruktur och bygg ligger i fokus. En fortsättning på samtalet Samhällsbyggandets roll i ett stärkt svenskt försvar.