Strandskyddet: Hur blir det med den utlovade reformen?

Hur blir det med strandskyddet när en ny regering tillträder?

Den avgående regeringen föreslog i våras att förenkla att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som strandskyddet skärps i områden med högt bebyggelsetryck.

Moderaterna var däremot kritiska och lovade att avskaffa det generella strandskyddet om de får mandat att bilda en borgerlig regering efter valet. De menade att den reform av strandskyddet som togs fram av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet skulle försämra möjligheterna att utveckla områden i attraktiva miljöer.

Vad blir då resultatet av de nya politiska konstellationerna?