Välkommen hälsar Samhällsbyggarnas vd Joanna Messmer och ordförande Dag Björklund

Tisdag 25 oktober
09.00 – 09.10

Välkommen hälsar Samhällsbyggarnas vd Joanna Messmer och ordförande Dag Björklund