Projektklimat – att skapa en struktur för samarbetet i våra byggprojekt

Inom Samhällsbyggnadsbranschen är vi enormt skickliga på projektarbeten. Vi lägger ner tid på att ta fram alla typer av underlag som krävs i planeringen av ett projekt:

Projektplaner, tidplaner, budgetplaner, projekteringsplaner, arbetsmiljöplaner, kommunikationsplaner, organisationsplaner etc.

Vi lägger väldigt lite tid på att sätta en struktur och en plan för ett främjande projektklimat. Det vill säga hur vi ska samarbeta, kommunicera och förhålla oss till varandra. Det finns gott om goda ledare men min upplevelse är att det saknas ett enkelt och metodiskt arbete för att åstadkomma det samarbetsklimat man önskar.

Talare


Karin Måwe, Affärsutvecklingschef Belatchew och författare