Lösa gamla problem med nya innovativa lösningar – ett måste för att ställa om transportsystemet?

I takt med att transportsystemet elektrifieras och digitaliseras så ställer det nya krav på individerna och aktörerna i sektorn. Att ta till sig nya tekniker och hitta innovativa lösningar på gamla problem blir viktigt och ställer nya krav på dem som verkar i sektorn och på affärsupplägg samt regelverk.

Hör Olof berätta hur de nya trenderna förändrar sättet vi använder transportsystemet på och hur Trafikverket går tillväga för att implementera nya lösningar i en traditionell sektor.


Olof Johansson
Programchef Digitaliseringen av transportsystemet