Hur blir byggkonjunkturen nästa år?

Johan Deremar har en examen i nationalekonomi från Uppsala universitet och arbetar med konjunkturbedömningar för byggmarknaden sedan 2009. Johan har sedan längre tid tillbaka varit en del av samhällsbyggnadsbranschen som managementkonsult på teknikkonsultföretaget Tyréns.

I denna programpunkt ska det talas om makroekonomi med en omvärldsbild, hur ränteläget är och hur den kommer att utvecklas samt om den svenska BNP-utvecklingen. Detta kopplas ihop med byggandet av bostäder och övriga fastigheter med en övergripande illustrering av den nuvarande och framtida byggkonjunkturen och dess kostnader.


Johan Deremar
Nationalekonom och Prognoschef på Byggföretagen