BIM-podden från SBdagarna18 med VD Sara Haasmark som gäst!

Under Samhällsbyggnadsdagarna gästade vår VD Sara Haasmark BIM-podden med Adam Mohammadi i spetsen.   Avsnittet avhandlar allt från Saras egen yrkesbakgrund, Samhällsbyggarnas bakgrund, Samhällsbyggnadsdagarna, men även Samhällsbyggarnas och samhällsbyggarbranchens framtid. Ett mycket trevligt avsnitt som väcker större intresse för branchen!   Avsnittet med Sara hittar ni här Trevlig lyssning!

Samhällsbyggarpodden avsnitt 1 säsong 3 – Jennie Argerich, Stockholms stad

I säsongens första avsnitt möter vi Jennie Argerich som arbetar på exploaeringskontoret för Stockholms stad. Exploateringskontoret har det samlade ansvaret för förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Jennie är bland annat projektledare för utvecklingsprojekt inom social hållbarhet och jämställdhet. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden och i…

Samhällsbyggnad och segregation

Samhällsbyggnad och segregationDet talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget.TALARE Jonas Lindström SPÅR Huvudspår Tid…

Hur arbetar Stockholm stad med att samordna utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden

Hur arbetar Stockholm stad med att samordna utbyggnaden av Norra DjurgårdsstadenVälkommen till ett seminarium som handlar om hur Stockholms stad arbetar för att samordna utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden. Under seminariet lyfter/diskuterar vi utmaningar som: – utbyggnadsordning och bygglogistik – hantering av förorenad mark och masshantering – byggsamordning och säkerhetTALARE Fredrik Bergman SPÅR E: Bygg &…

Hur påverkar digitaliseringen användandet av transportsystemet och hur kan det bidra till ett mer hållbart samhälle?

Hur påverkar digitaliseringen användandet av transportsystemet och hur kan det bidra till ett mer hållbart samhälle?Digitaliseringen är ett vitt begrepp som ofta beskrivs i övergripande ordalag och som lyfts som strategiskt viktigt av alla sektorer idag. Men vilka uttryck tar den sig inom transportområdet och vad kan den rent konkret innebära för samhällsutvecklingen? Olof tar…

Avveckling av Östlig förbindelse – en beskrivning

Avveckling av Östlig förbindelse – en beskrivningUtredningsarbetet av en Östlig förbindelse, den sista delen av Stockholms inre ringled, har länge legat på planeringsbordet, men varit vilande under flera år. Sedan 2014 har dock arbetet pågått på regeringens uppdrag, dels genom att ta fram underlag till Sverigeförhandlingen och dels genom att ta fram lokaliseringsutredning och vägplan,…