Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer

Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer I högexploaterade miljöer ställs särskilda krav på bland annat fastighetsbildningen. Så här tänkte vi – och hur våra tankar synkroniserar med gällande lagstiftning och vad vi identifierar lagstiftaren behöver fundera kring.TALARE Rickard Hellemar SPÅR G: Planer och fastighetsjuridik Tid Onsdag 2 oktober 11.15-12.00…

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtid

Samhällets styrning av fastighetsindelningen. Dåtid, nutid och framtidPresentation av en doktorsavhandling som undersöker möjligheten att liberalisera regelverket som styr markens indelning i fastigheter. Är det samhällsekonomiskt lönsamt att låta fastighetsägarna själva avgöra om en fastighet är lämplig för sitt ändamål? Vad är mest effektivt, att inskränka avtalsfriheten så att fastighetsbildning där fastighetsägarna är överens nekas…

Betydelse av gröna ytor: VR i hållbar stadsutveckling

Betydelse av gröna ytor: VR i hållbar stadsutvecklingProjektet Betydelse av gröna ytor i hållbar stadsutveckling utförs i samarbete mellan KTH, Skanska, Handelshögskola och UTS och far för huvudsyftet att studera kundernas uppskattning och upplevelse av gröna ytor och hur grön infrastruktur påverka kundernas upplevelse och beslut att köpa bostaden. Vi undersöker vilken effekt presentationsformen (traditionella…

När tillit och utvärdering får stå i centrum

När tillit och utvärdering får stå i centrumEn samskapande stund kring utmaningar i samhällsbyggnadsprocessen och en drömprocess där digitala lösningar, affärsmodeller samt ledarskap bidrar till ett värdebaserat slutresultat. Tänk er en drömprocess där konkretiserade värden hålls levande och verifieras under processen och utvärderas i den byggda miljön. Välkomna att inspireras av och bidra till utvecklingen…

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid

Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtidDanska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios, tjugo radhus i Örestad utanför Köpenhamn, som byggts i huvudsak av återvunna material. Varje hus har solpaneler och en takterass som möjliggör odling. Projektet beräknas generera 60% mindre…

Aktivitetsbaserad skola – framtidens lärmiljö?

Aktivitetsbaserad skola – framtidens lärmiljö?Den stora omställning som skett på kontorssidan är nu på väg att implementeras i skolan. Klassrum byts ut mot hemvister och aktivitetsbaserade ytor tar tillvara på alla elevers behov. Men en aktivitetsbaserad skola ställer krav på både utformning och inredning. Hör Archus berätta om hur de tagit lärdom från aktivitetsbaserade kontorsmiljöer…

Smarta gator

Smarta gatorVåra städer består till 20-30% av gator, en fundamental infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Dagens gator är utdaterade och så även vårt regelverk. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas vid ombyggnad och nybyggnation, och som möter utmaningarna med framtida urbanisering, digitalisering, elektrifiering, segregation och…

Samhällsbyggnad och segregation

Samhällsbyggnad och segregationDet talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget.TALARE Jonas Lindström SPÅR Huvudspår Tid…