Om Bloggen

Samhällsbyggarbloggen skapades för att utöka Samhällsbyggarnas plattform att uttrycka sig. Det är otroligt viktigt att människor inom och utanför branschen vågar dela med sig av sina tankar, sin kunskap och sina idéer om vad som pågår just nu. Att sprida kunskap gör att andra människor vågar ta till sig kunskapen och i sin tur använda…