Jämställdhetsbygget är utställare på #sbdagarna2019

Jämställdhetsbygget –byggbranschens jämställdhetspris är utställare på #sbdagarna2019 Priset Jämställdhetsbygget har startats av fyra unga tjejer och drivs tillsammans med Sveriges Byggindustrier. Syftet är att hylla satsningar som har bidragit till en mer jämställd bygg- och anläggningsbransch. Byggbranschen behöver lyfta goda exempel på satsningar, initiativ och aktiviteter som har ökat jämställdheten inom byggbranschen. Förhoppningen är att…

Karin Zakariasson deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Beskrivningen är jag lite osäker på vad du vill ha. Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina europeiska Savillskollegor. Har tidigare arbetat på Newsec med analys och värdering, på Stadshypotek…

Anna Möller talar på #sbdagarna2019

Havet kommer Vellinge kommun är omgärdat av vatten och är redan idag utsatt för tillfälliga högvatten. Kommunen arbetar aktivt med att klimatanpassa Falsterbonäset och för att skydda befintlig bebyggelse planerar kommunen att anlägga en ca 21 kilometer lång vall längs kusten. Presentationen belyser problematiken med olika intressefrågor och ansvar utifrån kommunens och de boendes perspektiv.…

Vi är stolta att presentera Peter Svärd, projektchef Slussen, Stockholms stad som talare på #sbdagarna2019

Highlighting Slussen Slussen, ett av exploateringskontorets mest omtalade projekt, ska anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens stockholmare. Nu i höst sker några av de mest avgörande arbetena. Hör mer om det tidskritiska bygget av den nya bussterminalen i Katarinaberget och om de tekniska utmaningarna med produktionen av den nya huvudbron, i guld.…

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Norra Djurgårdsstaden – från vision till verklighet Vad är utmaningarna och hur har det gått med hållbarhetskraven i Norra Djurgårdsstaden? Stockholm stad äger marken och ställer ambitiösa hållbarhetskrav på de som utvecklar, bygger och förvaltar området. Gammal industrimark förvandlas till en blandad stad med 12000 lägenheter och 35000 arbetsplatser. Staden arbetar systematiskt och strukturerat genom…