Martin Andreé talar om juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess på #sbdagarna2019

Juridiska hinder för digital samhällsbyggnadsprocess Inom Smart Built Environment projektet DigSam har en kartläggning genomförts för att identifiera vilka administrativa och juridiska hinder som begränsar möjligheterna att driva ett aktivt digitaliseringsarbete. I kartläggningsarbetet har vi träffat aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen både från offentlig och privat verksamhet för att skapa en bred bild om hur man arbetar…

Ulrika Lindmark, deltar i paneldiskussion om värderingsföretagens syn på marknaden på #sbdagarna2019

Värderingsföretagens syn på marknaden Sveriges ledande företag inom fastighetsvärdering ger gemensamt sin syn på fastighetsmarknaden just nu. Vart är priserna påväg och vilka fastighetsmarknaden är mest intressanta? Arbetat på Savills som chef sedan 2010, där jag har byggt upp värderingsavdelningen. Vi värderar alla typer av fastigheter (exkl privatbostäder och lantbruk). Har nära samarbete med mina…

Karin Ahlzén, Projektchef Fokus Skärholmen, exploateringskontoret, Stockholms stad talar på #sbdagarna2019

Fokus Skärholmen – Nycklar för social hållbarhet Hur stärks det lokala perspektivet på riktigt och vilka nycklar har hjälpt projektet att konkretisera social hållbarhet i Skärholmen? Karin startar på Skärholmens torg och berättar under resan både om markanvisningar utifrån sociala krav och hur man arbetat i stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen, Stockholm stads profilprojekt för socialt hållbar…

Peter Palm talar om – beslutsprocesser och fastighetsvärdering på #sbdagarna2019

Beslutsprocesser och fastighetsvärdering Det skrivs och talas mycket om automatisering av fastighetsvärderingar och hur AI är framtiden. Men vad kan vi säga om traditionella eller mänskliga beslutsprocesser vid fastighetsvärdering. Vilka problem eller utmaningar har dessa och hur påverkas vi och våra beslutsprocesser i vårt arbete? Är till vardags lektor i Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet. Jag…

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla – Magnus Brile talar på #sbdagarna2019

Bygg framtidens infrastruktur med kunskap, struktur och känsla När jag pratar med infrastrukturbeställare så efterfrågar de ofta ett strukturerat, men inte blytungt sätt att handskas med de mycket olika anläggningsprojekt som de ansvarar för. Det man kan lösa på egen hand löser man ofta enkelt. Men, så fort flera parter är involverade så blir det…

Vi är glada att presentera Jonas Tannerstad som talare på #sbdagarna2019

Från energieffektivisering till en smart stad Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för mänsklighetens ödesfråga – det vill säga klimatutmaningen. Branschen står nu inför ett tekniskt paradigmskifte, då teknikval blir företagsstrategiska beslut. Men vilka hinder kan uppstå och hur kan tekniska och ekonomiska risker minimeras? Branschen behöver genomgå en mental förflyttning där utgångspunkten är att se…