Linda Wegdell talar på #sbdagarna2019

Hur kan trä och betong göra byggande mer klimateffektivt genom samverkan och egen utveckling Linda L Wegdell har jobbat 8 år på Skanska med Inköp, Logistik och Förändringsledning inom olika roller. För 5 år sedan började hon/jag på Thomas Betong som Pumpchef, där kombinationen av betong, logistik och närhet till kund blev i fokus. Under…

Vi är stolta att presentera Tobias Larsson som talare på #sbdagarna2019

Tobias Larsson, chef för affärsutveckling inom Newsecs förvaltningsverksamhet talar på Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober Tobias Larsson är chef för affärsutveckling inom Newsecs förvaltningsverksamhet. Tobias har arbetat i Stronghold-koncernen i 15 år och brottas mycket med frågor om digitalisering och hur Newsec och fastighetsbranschen ska möta morgondagens förväntningar och tekniska möjligheter. Tobias arbetade tidigare på Boston Consulting…

Axel Wallin, Hållbarhetsstrateg på sbab talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Jag ansvarar för att hållbarhet integreras…

Vi är stolta att presentera Birgitta Govén som talare på #sbdagarna2019

Färdplanen för hållbart byggande – en bra bit på väg! Arbetet att implementera färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor är i full gång och fler företag, organisationer och kommuner vill vara med i arbetet. När hela värdekedjan samlas för att anta utmaningen att arbeta tillsammans för klimatneutralitet och hållbart byggande finns…

Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige

 Vi är stolta att presentera Magnus Andersson, docent i ekonomisk geografi som talare på #sbdagarna2019 Geografi och värdering av småhus – empiriska exempel från södra Sverige Presentationen använder geografiska metoder för att analyser olika faktorer som påverkar småhuspriser. Faktorer som studeras är investeringar i kollektivtrafik, arkitektur och närhet till unika och fastigheter. Alla exempel från…