Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Livscykelperspektiv i bostadsbyggande – med grön finansiering Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Björn Bergstrand, hållbarhetschef och Senior Investor…

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH – talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors är professor i fastighetsförvaltning på institutionen för Fastigheter och byggande på KTH och gästprofessor vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Hennes forskning fokuserar på samarbete och lärande i relationer mellan företag i bygg- och fastighetssektorn. Upphandling är ett centralt område, liksom hur man organiserar för utveckling och innovation. Anna Kadefors…

Vi presenterar stolt Thomas Betong som utställare under #SBdagarna2019

Vi är jätteglada över att kunna presentera Thomas Betong som utställare under Samhällsbyggnadsdagarna 2019!   Under SBdagarna kan du upptäcka det senaste inom hållbart byggande och smarta lösningar, bli inspirerad och fördjupa din kunskap samt knyta nya viktiga kontakter. På konferensen medverkar framstående talare och programmet är framtaget i nära samarbete med branschorganisationer och myndigheter.…

Johan Norén talar på #sbdagarna2019

Brandskydd, digitalisering och den obrutna informationskedjan I branden i Grenfell Tower 2017 såg vi 71 personer mista livet i ett av de värsta brandscenarier man kan tänka sig. Händelsen saknar motstycke och leder till förändrade regler i både England och Europa. Det engelska systemet konstateras ha fallerat och vara otillräckligt, och i Sverige ser vi…

Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem?

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019 Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för hur väl vi lyckas med ambitionen att skapa goda stadsmiljöer. Hur hanterar vi detta omistliga färdsätt i framtidens städer där ett automatiserat och digitaliserat resande kan vara ett fullbordat faktum? David arbetar som trafikplanerare och utredare på…

Samhällsbyggarna klimatkompenserar #sbdagarna2019!

Samhällsbyggarna klimatkompenserar för Samhällsbyggnadsdagarna den 1-2 oktober 2019. Som deltagare kan du också klimatkompensera för din resa till konferensen exempelvis genom Zeromission eller Vi-skogen. Vi vill underlätta för dig som deltagare att resa klimatsmart till #sbdagarna och håller dem därför på Stockholm Waterfront Congress Centre, ett Green key märkt konferenscenter. Det är nära till tåg,…