Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden

Christina Gustafsson, gästforskare från KTH​ talar på Samhällsbyggnadsdagarna! Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel…

Malin Löfsjögård talar på Samhällsbyggnadsdagarna

Minskad klimatpåverkan från betong till infrastruktur Stora satsningar på infrastruktur finns kommande år och det finns möjlighet att kraftigt minska klimatpåverkan från den betong som kommer användas till projekten. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har Betonginitiativet tagit fram Färdplan för klimatneutral betong som överlämnades till regeringen förra året. Betonginitiativet består av en rad aktörer som…

Vi är glada att presentera Christoffer Börjesson som huvudtalare på #sbdagarna2019

Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag bygger hus, erbjuder transport och hanterar allt…

Vi är stolta att presentera Nils Styf, vd Hemsö som talare på #sbdagarna2019

Hur skapar vi en hållbar skolmiljö? Skolan står inför stora utmaningar, med brist på både bra skolmiljöer och lärare. Den främsta anledningen till att lärare lämnar yrket är arbetsmiljön. Regeringen, kommuner, fastighetsägare, ansvariga för fristående skolor och rektorer behöver verka för mer långsiktiga förutsättningar för bättre skolmiljöer. Hemsöhjälper Sveriges kommuner att skapa den sociala infrastruktur…

Vi är stolta att presentera Carl-Johan Engström som talare på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Bostadsbristen med tilltagande trångboddhet och hemlöshet förvärras av en stor befolkningsökning. Problemen skärps med växande behov av anpassade bostäder till äldre och med unga som behöver flytta till studieorter, bilda hushåll eller ta arbete på annan ort. Sverige har länge saknat en bostadspolitik…

Karlavagnsplatsen- hur vi hanterar utmaningen med byggande och fastighetsbildning i högexploaterade miljöer

Rickard Hellemar & Klas Bergström tlar på #sbdagarna2019 I högexploaterade miljöer ställs särskilda krav på bland annat fastighetsbildningen. Så här tänkte vi – och hur våra tankar synkroniserar med gällande lagstiftning och vad vi identifierar lagstiftaren behöver fundera kring. Rickard är senior projektutvecklare med fokus på fastighetsbildning och fastighetsrätt. Stöttar i transaktionsprocesser med fokus på…

Ägarlägenheter, flipp eller flopp?

Specialister inom analys, fastighetsrätt, värdering, transaktion och förvaltning ger sin syn på hur ”radhus på höjden” fungerar i dag och vad det kan innebära för framtiden.En analys över samtliga ägarlägenhetsprojekt som genomförts i Sverige presenteras, och berör frågor som:Var byggs det och varför, Vem köper ägarlägenheter, Vilka är alternativen för finansiering och förvaltning, Hur ser…

CoClass – Nyckeln till effektivisering

Vi är stolta att presentera Mikael Malmkvist som talare på Samhällsbyggnadsdagarna Mikael arbetar som produktchef för CoClass på Svensk Byggtjänst. Mitt arbete handlar om att utveckla klassifikationssystemet CoClass så att det bidrar till en effektivare samhällsbyggnadssektor. Jag är även engagerad inom buildingSMART där jag bland annat sitter i styrelsen för buildingSMART Nordic och i BIM…