Gitte Grove Poulsen talar på #sbdagarna2019

Resilienta samhällen: Så har vi gjort Vejle resilient Urban Resiliens definieras som städers och kommuners förmåga att upprätthålla samhällets funktionalitet vid påfrestningar, oavsett om dessa är plötsliga och chockartade eller kroniska och långsamt framväxande. Städer och regioner ställs inför många utmaningar från klimatförändringar, urbanisering, åldrande städer och snabba omvälvande teknologiskiften, som alla måste hanteras samtidigt.…

Vi är stolta att presentera Carolina Gustavsson som talare på #SBdagarna2019

Carolina Gustavsson är Advokat och delägare, Landahl advokatbyrå. Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt…

Vi är glada att presentera Karin Kjellson som talare på #sbdagarna2019

Mo-Bo: Mobilitetstjänster banar väg för nytänkande arkitektur Framtidens resande är fossilfritt och levereras till oss som tjänst. Vad innebär det för bostadsbyggandet? Mo-Bo är ett innovationsprojekt inom Viable Cities som utforskar just detta. Tester visar att klimatpåverkan kan minskas i både bygg- och driftskede, lokala ekosystemtjänster kan bli avsevärt bättre och byggkostnader kan sparas in.…

Vi behöver ta ner social hållbarhet på jorden – Helena Klintström talar på #sbdagarna2019

Hur utnyttjar vi stadsutvecklingen för att skapa social hållbarhet? Stadsutveckling är ett starkt verktyg för att skapa social hållbarhet, och som kommun är markanvisningstävlingar ett av de starkaste verktygen för att styra mot social hållbarhet. Men görs det på rätt sätt? WSP har undersökt hur social hållbarhet hanterats i markanvisningstävlingar över landet och hittar både…

Magnus Qvant talar om – Hur bygger vi resilienta samhällen på #sbdagarna2019

Today Magnus Qvant holds the position, since 2010, as General Secretary of the Resilient Regions Association, a public-private collaborative organization for resilient cities and regions. Magnus is also co-founder of Nordic Urban Resilience Institute. Magnus Qvant has 20 years experience in training and practice in civil security and emergency management, both nationally and internationally. He…

Anna Denell talar på #sbdagar2019

Miljcertifiering av byggnader – värdeskapande eller missvisande Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, har en bakgrund som civilingenjör från KTH och har arbetat i fastighetsbranschen sedan mitten av 1990-talet. 2008 blev Anna Vasakronans miljöchef och hon har sedan dess ansvarat för företagets miljöarbete. Under 2012 utökades Annas ansvar till att omfatta även andra frågor inom bolagets…

David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

Laddstolpar i gemensamhetsanläggningar Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet. Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar? David är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter samt från det privata näringslivet med…

Ingrid Svetoft talar på #sbdagarna2019

Är det korta perspektivets tid förbi? – Exempel på goda plan- och byggprocesser En sammanfattning och presentation av följeforskning från tre storskaliga Case. Där projekt med olika inriktning beskrivs för att ge inspiration till vad som är möjligt att producera i samverkan. Att bättre utnyttja tillgängliga resurser som tid, pengar och kunskap kräver utrymme för…