Tre snabba med Jonas Lind

1: Vad ska du tala om på Samhällsbyggnadsdagen? – Jag ska prata om hur vi kan använda scenarier om framtiden som ett konkret och praktiskt verktyg för att tänka bortanför hur samhället fungerar idag och öppna upp för nya tankar kring hur ett samhälle kan organiseras för att uppnå hållbarhetsmålen. En omställning till ett hållbart…

Framtidsscenarier för ett hållbart samhälle utan tillväxt

Jonas Lind talar på Samhällsbyggnadsdagen Hur kan framtidsscenarier bli ett effektivt verktyg i att driva på en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle? För att planera för en oviss framtid och skapa större förståelse för de olika skepnader ett framtida hållbart samhälle kan ta, behövs diskussioner som använder etablerade metoder för framtidsstudier på kommunal och…

Filip Elland talar på #sbdagen2020

Fastighetsbranschens risker i ett förändrat klimat I takt med digitaliseringen och förfinade klimatscenarion ökar informationen och kunskapen i branschen om hur våra byggnader och fastigheter kommer påverkas av klimatförändringarna. Även om flera av de fysiska riskerna ligger en bit fram i tiden, 2050-2100 kommer informationen behöva värderas in långt före. För vem kommer vilja sitta…

Max Barcley talar på #sbdagen2020

Max Barclay, Head of Newsec Advisory Max Barclay är Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet. Newsec har 2000 medarbetare inom Advisory och Property Asset Management med närvaro i hela Norden och Baltikum. Max har mer än 20 års erfarenhet från den nordiska fastighetsbranschen. Han är även ordförande för ULI Sverige och en av huvudägarna i Stronghold Group…

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag – Malin Löfsjögård talar på #sbdagen2020

Klimatförbättrad betong för minskad klimatpåverkan redan idag Idag finns det ett stort behov av att bygga nytt för att rusta Sverige för fler invånare. Parallellt är det nödvändigt att minska utsläppen och där målsättningen är att 2045 ska Sverige vara ett klimatneutralt samhälle. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har betongbranschen tillsammans med en rad andra…

Vem vinner 2020 års pris Excellence in Civil Engineering?

Skulpturen V-kronan tilldelas vinnaren av utmärkelsen Excellence in Civil Engineering   Priset Årets Excellence in Civil Engineering delas för tredje gången ut på Samhällsbyggnadsdagens middag den 13 oktober 2020 Priset tilldelas en yrkesverksam person som verkar inom eller är kopplad till Samhällsbyggnadssektorn. Årets Excellence in Civil Engineering har, genom sitt tekniska kunnande, bidragit till att…