Kim Örtenblad & Olof Evers från region Stockholm talar på #sbdagarna2019

Bostadsbehoven i Stockholmsregionen, ett 2050-perspektiv Presentationen inleds med en kort bakgrund om regionplanering och regionplaneringens roll. Därefter går vi in på de långsiktiga demografiska förutsättningarna för regionen samt vilket behov av bostadstillskott det genererar. Befolkningsutvecklingen, människors rörlighet på bostadsmarknaden och befintligt bostadsbestånd har betydelse för vilka bostäder vi behöver komplettera med. Detta avser vi problematisera…

Workshop – Det välmående samhället börjar med dig med Mary Juusela

En världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas workshops om integration, identitet och fördomar. Om vad som gör att människor hamnar utanför och hur det påverkar individens hälsa och potential. Och varför individ, samhälle och Sverige tjänar på att vi tar hand om varandra. Hennes Lika Olika-metod används inom värdegrundsarbete…

Vi är glada att presentera Jonas Häggqvist och Katarina Liljestam Beyer från COLIVE som talare #sbdagarna2019

Coliving är framtidens boendeform ”Fram till år 2030 kommer 3 miljarder människor, eller 40% av jordens befolkning, att behöva en ny bostad. Våra bostäder kommer inte att kunna se ut som de har gjort det senaste århundradet. Vi måste börja tänka yt-effektivt, energisnålt och kostnadsriktigt. Coliving är en del i att kunna komma tillrätta med…

Vi kan stolt presentera Jonas Lindström som Huvudtalare på #sbdagarna2019

Samhällsbyggnad och segregation Det talas idag mycket om att bygga socialt hållbara samhällen. Hur ställer sig denna vision i relation till de tendenser som pekar mot ett allt mer segregerat samhälle, inte minst frågan hur och var vi bor. Lindström lyfter fram utmaningar men också potentiella möjligheter i det pågående samhällsbygget. Jonas Lindström är filosofie…

Vi presenterar Martin Rudberg som talare på #sbdagarna2019

Nu kopplar vi upp byggplatserna Martin Rudberg är innehavare av L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik, och leder en grupp vid Linköpings universitets campus i Norrköping som forskar och undervisar inom bygglogistik. Martins forskningsintresse rör framför allt industrialisering, digitalisering och supply chain management inom byggandet, och som en del av detta är Martin projektledare för…