Ny partner – Fastpartner

Samhällsbyggarna presenterar stolt Fastpartner som vår partner under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018! Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna, beskriver hur viktigt och kul det är när flerföretag väljer att engagera sig för att möjliggöra två dagar av branschövergripande information, kunskap och nätverk. Med fler erfarenheter, synpunkter och kompetenser skapar vi ett bättre och mer hållbart samhälle för alla, avslutar Sara.  …

Kommer statens och kommunernas roll inom markpolitiken att förändras ? Vilka reformer önskas och vad säger politikerna?

Uno Jakobsson och Lennart Sjögren talar på #sbdagarna2018 Handläggningstider hos statliga myndigheter och kommuner upplevs långa och konsekvenser av de långa handläggningstider blir att bostadsbyggen och företagsetableringar bromsas. Kraven på förenklingar och ändrade roller förs fram samtidigt samtidigt som digitaliseringen av samhällsbyggandets olika myndighetsprocesser skapar nya möjligheter . Krav finns på effektivare förvaltning av gemensamma funktioner som t…

Samhällsbyggarna presenterar Staffan Schartner som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Byggemenskaper får kalkylen att gå ihop – även på landsbygden! Staffan förklarar vad byggemenskaper är och vad de kan vara bra till med en särskild fördjupning på platser där det är svårt med kommersiellt byggande Staffan Schartner har utbildning i arkitektur och engineering mgmt från Stockholm, Århus, Wien och Rochester MI. Han har tidigare arbetat…

Samhällsbyggarna presenterar Niclas Elfström som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Som i stort sett alla andra branscher så står även fastighetsbranschen inför en stor förändring som bl.a. drivs av helt ny teknologi. Stora delar av hur förvaltning, drift och service utförs kommer att förändras radikalt. Vidare finns det många och farliga risker med digitaliseringen som behöver belysa. Så den stora frågan som detta talarpass kommer…

Samhällsbyggarna presenterar Henrik Franzén som talare under Samhällsbyggnadsdagarna!

Grannen har stängt av din väg – hur gör du? Särskild handräckning i ljuset av Högsta domstolens dom från december 2017. Henrik Franzén är utbildad civilingenjör inom Lantmäteri (LTH – Lunds Tekniska Högskola (2004-2008)) där hans examensarbete hette ”Olovligt hinder på enskilda vägar” som berör hans presentation. Efter examen arbetade Henrik som förrättningslantmätare och från…

Samhällsbyggarna presenterar Linda Jonsson som talare på #sbdagarna2018!

Bostadsbehovet är stort men bostadsbyggandet minskar, i en högkonjunktur. Kreditrestriktionerna har redan sänkt bostadsbyggandet på konstgjord väg och för dörren står en lågkonjunktur. Hur kommer höstens riksdagsval att påverka branschen? Vad kan vi egentligen förvänta oss av bostadsbyggandet framöver? Linda Jonsson arbetar för Veidekke Sverige och utgör en del av deras bostadspolitiska expertteam. Linda skriver…