Carl-Johan Engström talar på #sbdagarna2019

En bostadspolitik för Sveige – Ett nytt samhällskontrakt för långsiktigt hållbar stadsutveckling Carl-Johan Engström är professor emeritus vid KTH:s avdelning för samhällsplanering och miljö. Han har varit ansvarig tjänsteman för stadsutveckling i Uppsala och dessförinnan avdelningschef vid Boverket samt varit ordförande i FFS, Föreningen för Samhällsplanering. Idag är Carl-Johan bla verksam som ordförande för rådet…

Tove Asztelý talar på #sbdagarna2019

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen. Vi berättar hur…

4 snabba med Andreas Bergström som talar på #sbdagarna2019

1: Berätta lite kort om dig själv Jag är vice vd, tf vd från den 1 oktober, på den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Mitt huvudsakliga ansvarsområde är ekonomisk politik, där jag just nu ägnar mig särskilt åt bostads- och byggmarknaderna, infrastrukturinvesteringar och arbetsmarknaden. Från början är jag molekylärbiolog och vetenskapsjournalist. Därefter jobbade jag flera…

Andreas Bergström talar på #sbdagarna2019

Andreas Bergström, tf vd Fores talar på #sbdagarna2019 En bred bostadspolitisk uppgörelse Personer med låga inkomster har fått allt svårare att hitta en fast bostad i områden med god arbetsmarknad. I viss utsträckning är det svårt även för personer med medelinkomster, särskilt om de vill köpa en bostad. Det är skadligt för individerna, arbetsmarknaden och samhällsekonomin.…

David Lindelöw talar på #sbdagarna2019

David Lindelöw, trafikplanerare och utredare, Sweco talar på #sbdagarna2019 Vad är gåendets roll i framtidens uppkopplade transportsystem? David arbetar som trafikplanerare och utredare på Sweco i Göteborg. Han har doktorerat om trafikplanering för fotgängare och arbetar idag med frågor där mobilitet möter stadsbyggnad Gåendet balanserar på skärningspunkten mellan stadsbyggnad och trafikplanering. Det utgör ett lackmustest för…

Elisabeth Argus talar på #sbdagarna2019

Elisabeth Argus, vd BonaCordi talar på #sbdagarna2019 En snabbare och mer hållbar Samhällsbyggnadsprocess kräver digitalisering Elisabeth är vd på BonaCordi och projektledare för DigSam inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Enviroment. Elisabeth Argus är digital strateg och senior konsult med lång erfarenhet från samhällsbyggnadsområdet. Hon är vd för konsultföretaget BonaCordi AB och projektledare för DigSam och…

David Bernstrup talar på #sbdagarna2019

David Bernstrup, enhetschef Lantmäteri, Helsingborgs stad Elbilsladdning i gemensamhetsanläggning. Framtid el-er? Teknikutvecklingen kring laddning av bilar går snabbt. Fler och fler bli intresserade av att installera laddmöjligheter i närheten av hemmet. Kan laddstolpar ingå i en gemensamhetsanläggning? Finns det några enkla lösningar? Är civilingenjör inom lantmäteri från LTH och har erfarenhet från statliga och kommunala lantmäterimyndigheter…