Christoffer Börjesson talar på #sbdagarna2019

Christoffer Börjesson, cdo Fastighetsägarna Stockholm talar på #sbdagarna2019 Techbolag som samhällsbyggare Det Google-ägda bolaget Sidewalk Labs designar ett distrikt i Torontos ”Eastern Waterfront” för att ta itu med utmaningarna kring stadsutveckling i den digitala tidsåldern. Uber och andra techbolag driver utvecklingen för mobilitet med självkörande bilar, sparkcyklar och lånecyklar. Hur ska städer förhålla sig när techbolag…

Visste du att

om vi lämnar alla våra metallförpackningar av aluminium och stål till återvinning, blir den energin som sparas så stor att den kan värma upp 13 900 småhus per år. Photo by Soffia Magin on Unsplash   #sbdagarna2019 är ett miljömärkt event  

Axel Wallin talar på #sbdagarna2019

Axel Wallin, hållbarhetsstrateg, Sbab Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k. Gröna lån. Jag ansvarar…

Ditte Lysgaard Vind talar på #sbdagarna2019

Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group talar på #sbdagarna2019 Cirkulärt bostadsbyggande för en hållbar framtid Ditte Lysgaard Vind, expert cirkulärekonomi, Lendager Group kommer att presenterar företagets verksamhet, cirkulära ekonomi genom konkreta, hållbara, bostadsprojekt. Danska Lendager Group har specialiserats sig på att bygga hållbara bostäder med återvunnit byggmaterial och cirkulära affärsmodeller. Nyligen uppförde man Up-cycled studios,…

Middag på Berns med prisutdelningar den 1 oktober!

Under SB-dagarna är du välkommen på middag på Berns! Kvällens konferencier är Julia Bendelin och komikern och mångsysslaren Josefin Johansson står för underhållningen! Under kvällen delas bland annat priset för Årets Samhällsbyggare, Bästa Examensarbete, Clarence Moberg-priset & Årets Excellende in Civil Engineering ut. Någonting du inte vill missa! Har du inte möjlighet att delta på…