Christina Gustafsson talar på #sbdagarna2019

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel som föredraget…

Carolina Gustavsson talar på #sbdagarna2019

Aktuella rättsfall fastighetsrätt Under avsnittet presenteras ett urval av aktuella rättsfall avseende fastighetsrätt. Avsikten är att fånga upp några av de intressanta rättsfall som kommit sedan samhällsbyggnadsdagarna 2018. Bl a kommer Högsta Domstolens avgörande i ett mål som rör tvångsvis marköverföring, NJA 2018 s. 753, Parkfastigheten. Även uppsägning av tomträtt kommer att beröras. Carolina Gustavsson…

Björn Bergstrand talar på #sbdagarna2019

Björn Bergstrand, hållbarhetschef, Kommuninvest talar på #sbdagarna2019 Grön finansiering och gröna projekt – bankerna inleder Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), IVL och Kommuninvest samverkar i ett projekt för att utveckla livscykelbaserade klimatkrav i bostadsbyggnationen. Målet är att utveckla klimatkrav som kan ställas i upphandling till rimlig kostnad och där bostadsprojekten kan erhålla förmånlig finansiering via s.k.…

Anders Elvinsson talar på #sbdagarna2019

Anders Elvinsson, head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige talar på #sbdagarna2019 Utländska investerare driver marknaden framåt Trender och nyligen genomförda affärer Anders Elvinsson är Head of Valuation & Advisory på Cushman & Wakefield i Sverige. Dessförinnan arbetade Anders på Newsec som Deputy Head of Valuation och Partner. Anders är av…

Anita Aspegren talar på #sbdagarna2019

Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad talar på #sbdagarna2019 #framtidensboende Forskning och innovation som pusselbitar i ett hållbart samhällsbyggande Hållbarhet och framtidsfrågor står högst upp på Anitas Aspegrens agenda. Hon kommer att prata om vikten av att jobba tillsammans över sektorsgränserna för att skapa det hållbara och goda samhället för alla. De många aktörerna i samhällsbyggandet har…

Kjell-Åke Averstad talar på #sbdagarna2019

Kjell-Åke Averstad, projektchef, Statens Fastighetsverk talar på #sbdagarna2019 Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings – och kunskapsinriktade…

Stellan Lundström talar på #sbdagarna2019

Fastighetsvärdering då, nu och i framtiden Utveckling av synsätt och metoder för fastighetsvärdering samt hur värderingsbranschen förändrats från 1960-talet fram till idag. Vad kan vi lära oss av historien när vi försöker blicka framåt? Hur görs fastighetsvärdering 2030 – som nu eller vad förändras? Föredraget baseras på en ny bok med samma titel som föredraget…

Vi presenterar stolt Stål & Rörmontage som utställare på #sbdagarna2019

Vi presenterar stolt Stål & Rörmontage som utställare på #sbdagarna2019 Stål & Rörmontage kan utföra delar av uppdrag såväl som helhetsuppdrag från konstruktion, beredning, kalkyl, hållfasthetsberäkningar och tillverkning till montage på plats. Många av uppdragen gäller stora och komplicerade konstruktioner, så som krossanläggningar, processutrustning för bil- och massaindustri, bärande konstruktioner till broar, detaljer till lyftok…

Johan Skoglund, vd JM talar på #sbdagarna2019

Johan Skoglund, vd JM talar på #sbdagarna2019 VD-panel : Framtidens bostadsmarknad Framtidens bostadsmarknad Temat för årets Samhällsbyggnadsdagar är framtidens boende. Men vad kan vi säga om framtidens bostadsmarknad? Hör VD-panelen tala om bostadsmarknaden idag och imorgon! VD och koncernchef JM AB (publ) Civilingenjör KTH, Stockholm 1986 och Civilingenjörsprogrammet Handelshögskolan, Stockholm 1998. 30 år på JM…