Anna Kadefors talar på #sbdagarna2019

Anna Kadefors, professor i fastighetsförvaltning, Chalmers och KTH talar på #sbdagarna2019 Projektorganisation och kontrakt – utmaningar i komplexa entreprenader De två föredragshållarna kommer utifrån sin rikliga erfarenhetsbakgrund att ta upp hur man väljer rätt kontraktsform och rätt projektorganisation för hållbara entreprenadkontrakt med bra slutresultat. Frågorna kommer att belysas utifrån föredragshållarnas erfarenheter dvs. dels en forsknings…

Jan Tärnell, affärsområdeschef Svefa talar på #sbdagarna2019

Jan Tärnell, affärsområdeschef  värdering och analys, Svefa talar på #sbdagarna2019 Värderingsföretagens syn på marknaden Sveriges ledande företag inom fastighetsvärdering ger gemensamt sin syn på fastighetsmarknaden just nu. Vart är priserna påväg och vilka fastighetsmarknaden är mest intressanta Jan Tärnell är  ansvarig i rollen som Affärsområdesansvarig för Värdering och Analys på Svefa. Har varit på Svefa…

Alexander Ståhle talar på #sbdagarna2019

Alexander Ståhle, doktor i stadsbyggnad på KTH och vd för arkitektkontoret Spacescape talar om  Smarta gator Våra städer består till 20-30% av gator, en fundamental infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Dagens gator är utdaterade och så även vårt regelverk. Projektet Smarta gator syftar till att ta fram modeller för multifunktionella gator, som kan användas…

Henni Ruohonen Arkitekt på Blooc talar på #sbdagarna2019

Förankrad arkitektur i industriell bostadsproduktion ger säkerställd genomförbarhet redan i tidiga detaljplaneskeden Vi behöver fler bostäder. Bostäder som folk har råd att bo i, men som samtidigt håller en hög arkitektonisk nivå. Inte antingen det ena eller det andra, det räcker inte längre – medborgare, kommuner och politiker kräver mer av branschen. Vi berättar hur…

Vi presenterar stolt CirEko som utställare på #sbdagarna2019

CirEko är en näringslivs- och medlemsorganisation. Med fokus på affärvill CirEko underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en nationell utvecklings- och samverkansarena för cirkulära affärer och det resurseffektiva samhället. CirEko är till för … de som redan börjat arbeta cirkulärt och vill utvecklas vidare och hitta nya samarbeten de…

Vad händer i Regeringskvarteren? – studiebesök den 3 oktober

Vad händer i Regeringskvarteren? Missa inte besöket om renoveringen av Rosenbad Det finns stort behov av att modernisera klimatanläggningen och tekniska installationer. Renoveringen kommer även att omfatta en förbättring av tillgänglighet, logistik och ytskikt. Regeringskansliet som hyresgäst ska erbjudas funktionella, säkra, energieffektiva, representativa och flexibla lokaler Statens fastighetsverk förvaltar tio kvarter i Södra Klara. Under…