En omvärld i förändring

10.00-10.20

PANEL

En omvärld i förändring: Så påverkar coronakrisen vår mobilitet

Coronapandemin har fått oss att ompröva många tidigare sanningar och beteenden: hur vi jobbar, hur vi umgås och hur vi rör oss. Anpassningen till den nya verkligheten har skett med både ny och gammal teknik.

Digitaliseringen har gjort att fler än någonsin kunnat jobba hemifrån och för de som ändå måste ta sig fram i staden har cykling och gång blivit ett prioriterat alternativ framför bilarna som skapar ohälsa och trängsel.

Paris var snabba med att ställa om. Trafikborgmästare Christophe Najdovski berättar om hur Paris tänkte och gjorde för att ställa om miljonstadens komplexa mobilitet.

Becca Wolfson är en av USA:s mest profilerade cykelaktivister, och har varit drivande i hemstaden Boston för att skapa mer hållbara lösningar under och efter den omedelbara coronakrisen. Därför har organisationen hon företräder – Boston Cyclists Union – gått samman med förespråkare för kollektivtrafiken för att få till både fler bussfiler och fler separerade cykelbanor.

✓ Vad funkade bra – vad funkade sämre?

Hur ser det ut i Sverige?

✓ Hur påverkar den snabba digitaliseringen stadsrummet?

✓ Hur skapar vi smittsäker framkomlighet på landsbygden och i staden?

Christophe Najdovski
vice borgmästare, Paris

Lena Smidfelt Rosqvist
forskningschef, Trivector och expert på hållbara transportsystem

Becca Wolfson
Executive Director, Boston Cyclists Union

Moderator: Philippe Christ
programchef, OECD International Transport Forum

Datum

okt 13 2020

Tid

10:00 - 10:20

Talare