Parallella spår | Fastighetsvärdering | Regional utveckling

15.00-15.45
Regional utveckling och bostadsprisernas utveckling

Peter Palm
lektor i Fastighetsvetenskap, Malmö universitet & ordförande i sektionen för fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna

Moderator: Marie Bucht

Datum

okt 13 2020

Tid

15:00 - 15:45

Talare