Samhällsbyggande och globala målen

11.20-11.50

Panel: Hållbart samhällsbyggande

För fem år sedan skrev världens länder under de 17 gobala målen för hållbar utveckling. Mål 11 är hållbara städer och samhällen. De ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Men vad gör de stora svenska företagen för att realisera målen – och vad kan de göra bättre? Och vilket ansvar tar den offentliga sektorn och politiken? Coronapandemin har också ställt många frågor på sin spets kring hur vi skapar mer resiliens i en ekonomisk och social verklighet som visat sig vara sårbarare än vad många förutspått.

Filip Elland
hållbarhetschef, Castellum

Chanel Braddon
affärsutvecklare, Skanska

Camilla Mattsson
hållbarhetschef, Forsen

Jonas Lind
projektledare på enheten hållbara samhällen, IVL

Josefina Bernspång
utvecklingsledare, Skanska Sverige

Moderator: Linda Kjällén
Expert Hållbarhet på Gatun Arkitekter

Datum

okt 15 2020

Tid

11:20 - 11:50

Talare

 • Camilla Mattsson
  Camilla Mattsson
  hållbarhetschef, Forsen

  Camilla Mattsson är hållbarhetschef på Forsen sedan snart ett år tillbaka. För Forsen handlar hållbarhetsstyrning mycket om att hjälpa kundeJag arbetar idag huvudsakligen som uppdragsledare eller rådgivare i olika planprocesser, tillståndsprocesser eller infrastrukturprojekt. Jag ansvarar för utredningar såsom strategiska miljöbedömningar inkl. MKB för planer och program, hållbar stadsplanering, hållbarhetsanalyser, miljöriskbedömningar alternativstudier, lokaliseringsutredningar samt MKB för tillståndsansökningar inkluderande samrådsprocesser och myndighetskontakter för både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt miljöbalken.rna att säkra målen med projektet och på såvis bidra till en hållbar samhällsutveckling.

 • Chanel Braddon
  Chanel Braddon
  Affärsutvecklare, Skanska

  Beskrivning

 • Filip Elland
  Filip Elland
  head of sustainability, Castellum
 • Jonas Lind
  Jonas Lind
  projektledare på enheten hållbara samhällen, IVL