Parallella spår | Hållbar mobilitet

Städerna har växt fram under hundratals, ibland tusentals, år utan tanke och hänsyn till ytkrävande bilar. Och när allt fler ska samsas om vårt gemensamma utrymme ökar behovet av lösningar som tar hänsyn till det befintliga stadsmaterialet och människorna som bor där: framkomlighet, ekonomi och företagande, miljö och klimat, hälsa och välmående, levande städer och genuin livskvalitet.

Detta har lett till en nytändning för beprövade lösningar liksom nya innovationer: 

gång, cykel och kollektivtrafik

nya elektrifierade fordon för mikrotransporter – exempelvis elsparkcyklar som Voi

delningsekonomiska lösningar som Uber

Smarta transportsystem och självkörande fordon

 Men coronapandemin har kastat nytt ljus på många gamla sanningar: 

Kommer vårt behov av persontransporter fortsätter att öka? 

Och hur hanterar vi smittspridningsriskerna i exempelvis kollektivtrafiken?

När tar artificiell intelligens på allvar klivet in i våra transportsystem? Och hur?

Här får du experternas inblick i de trender som går att skönja i dag och hur de kan komma att förändras i framtiden av ett allt mer digitalt och robotiserat yrkesliv.

Elisabeth Spross
innovation manager och expert Smarta transportsystem, Sweco

Anna Linell
verksamhetsledare, Svenska Cykelstäder

Datum

okt 15 2020

Tid

13:00 - 13:45