Elektrifiering för ett fossilfritt Sverige?

13.30-13.50

PANEL

Elektrifiering för ett fossilfritt Sverige?

Flera branscher har tagit fram färdplaner inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Elbranschen kom med sin färdplan i år som menar att vi måste elektrifiera mer på bekostnad av fossila bränslen.

Där pekas elnätet ut som en stor bromskloss och kräver regeländringar för att möta framtidens ökade behov av fossilfri el.

Samtidigt finns det potentiella baksidor av elanvändningen. Batteriproduktionen är resurskrävande och kan bli en större  utmaning för klimatmålen i framtiden. Hur ska vi tackla de utmaningarna?

Henrik Bergström
chef samhällskontakter, Ellevio

Magnus Lindén
seniorkonsult, Sweco i gruppen energimarknader

 

Moderator:

Tomas Alsmarker
civilingenjör/tekn.lic

Datum

okt 13 2020
Expired!

Tid

13:30 - 13:50

Talare