Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov?

11.00-11.30

Kan gårdagens kontorsbyggnader möta morgondagens behov?

I Stockholm finns i dag kontorsyta för att täcka behovet för lång tid framöver. Men husen nyttjas sällan på bästa sätt och är i många fall omoderna och i behov av nya tekniska lösningar. 

Kan ett ombyggt äldre kontorshus möta dagens och morgondagens krav från hyresgästerna? Och hur ser betalningsviljan ut jämfört med nyproducerade kontorsbyggnader? 

Anders Elvinsson ger oss en inblick i dagens kontorshyresmarknad vilken följs av en panel med aktörer som i dag har pågående projekt för ombyggnad och/eller nyproduktion i Stockholmsområdet.

Anders Elvinsson
head of valuation & advisory, Cushman & Wakefield i Sverige

Anna Kullendorf
affärsutvecklingschef, Humlegården

Kristina Sawjani
transaktionschef, Castellum

Anna Nordin
affärsområdeschef Stockholm City, Vasakronan

Moderator: Anders Elvinsson

Datum

okt 13 2020

Tid

11:00 - 11:30

Talare