Parallella spår | Planer och fastighetsjuridik | Bästa examensarbete

13.00-13.20
Presentation av bästa examensarbete inom fastighetsrätt

13.20-13.45
Ny utbildningar

Talare:
Fredrik Warnquist

Marianne Carlbring

Fler talare tillkommer

Moderator:

Gunnar Ersbo,verksamhetsutvecklare, Lantmäteriet

Datum

okt 15 2020

Tid

13:00 - 13:45

Talare