Parallella spår | Planer och fastighetsjuridik | Aktuella rättsfall

13.00-13.45
Aktuella rättsfall – Fastighetsrätt

Carolina Gustafsson
advokat och delägare, Landahl advokatbyrå

Moderator: Fredrik Warnquist
Universitetsadjunkt i fastighetsvetenskap, Lunds universitet

Datum

okt 14 2020

Tid

13:00 - 13:45